Spřátelené weby

 EKOpleny.cz

Obchodní podmínky EKOgerie.cz

Úvodní ustanovení

 1. Internetový portál ekogerie.cz provozuje Ing. Ivana Kapsiová, IČ: 88511391 (dále jen „provozovatel“).
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran uzavírané mezi provozovatelem a zájemcem o zprostředkování obchodu (dále jen „zákazník“).
 3. Provozovatel zprostředkovává služby v oblasti poradenství a obchodu pro produkty společnosti EURONA s.r.o., IČ: 25996304 (dále jen „Eurona“), která je zároveň dodavatelem produktů.
 4. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 5. Tyto obchodní podmínky rozšiřují smluvní a obchodní podmínky Eurony.
 6. Smluvní podmínky Eurony jsou uvedeny na webové adrese: http://www.euronabycerny.com/userfiles/SMLUVN%C3%8D%20PODM%C3%8DNKY%20CZ.pdf .
 7. Obchodní podmínky Eurony jsou uvedeny na webové adrese: http://www.euronabycerny.com/userfiles/OBCHODN%C3%8D%20PODM%C3%8DNKY%20CZ.pdf .
 8. V případě sporných znění, mezi těmito podmínkami provozovatele a podmínkami Eurony, platí výklad podle obchodních podmínek Eurony.

Smluvní podmínky

 1. Zákazník je povinen dodržovat smluvní podmínky Eurony.
 2. Zákazník je povinen dodržovat obchodní podmínky Eurony.
 3. Při registraci a vyplňování objednávky je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny zadané údaje.
 4. Zákazník svoluje provozovateli, aby jej zaregistroval jako nezávislého registrovaného zákazníka na webu euronabycerny.com za použití všech jeho poskytnutých údajů provozovateli.
 5. Zákazník souhlasí, že jeho údaje poskytnuté provozovateli, bude provozovatel uchovávat za účelem nutného kontaktu se zákazníkem, poskytování informací o akcích a vedení anonymních statistik.
 6. Zákazník bere na vědomí, že uvedené ceny na webu provozovatele jsou pouze orientační a převzaty z katalogových cen Eurony v době poslední aktualizace provozovatelem. Skutečné ceny se mohou lišit v závislosti na ceně pro registrované uživatele a aktuálních akčních nabídkách Eurony.

Reklamační řád

 1. Pravidla pro reklamaci se řídí aktuálními obchodními podmínkami Eurony a smluvními podmínkami Eurony.
 2. Zákazník může reklamaci uplatnit buď u provozovatele, nebo případně sám přímo u výrobce Eurona.
 3. Reklamační protokol je dostupný na webové adrese: http://www.euronabycerny.com/userfiles/formulare/reklamace.pdf
 4. Zákazník uplatňující reklamaci vyplní reklamační protokol sám, nebo kontaktuje provozovatele, který s reklamací pomůže.